De mens is zich bewust van de wereld en al wat hij aanricht. Dat geeft hem veel verantwoordelijkheid. Als wij die verantwoordelijkheid van het leven niet willen dragen. Wie moet dat dan doen?
Dalai Lama