Stichting De Milieujutter is een ideƫle organisatie, opgericht door Jan Boy Bosma, voormalig sportleraar uit Amsterdam. Hij ergerde zich aan de grote hoeveelheid aangespoeld afval op het strand waar niets aan werd gedaan.

Daarom besloot hij om zelf de vervuiling aan te pakken door de stichting De Milieujutter op te richten. Hij besprak het probleem bij de gemeente Terschelling en Staatsbosbeheer om een ontheffing te krijgen voor het verwijderen van het afval op het strand. Die ontheffing werd verleend voor een proeftijd van een half jaar. Uit eigen middelen huurde Jan Boy een trekker en kocht een geschikte aanhanger.

Vanaf februari 2008 zijn de opruimwerkzaamheden begonnen. Het resultaat was zo succesvol dat een permanente ontheffing werd verleend voor het rijden op het strand gedurende het jaar. Alleen in de broedtijd zijn er bepaalde gebieden waar niet schoongemaakt kan worden. Geleidelijk kwamen er steeds meer vrijwilligers bij en in 2013 is het bestuur van de stichting uitgebreid van drie naar zes personen.

Jan Boy is nog altijd sterk betrokken bij de stichting. Hij is bestuurslid en onderhoud het materieel om de stranden schoon te maken.