Terschelling is een prachtig eiland in de Waddenzee dat overwegend bestaat uit diverse natuurgebieden geflankeerd door een breed en ruim 30 kilometer lang strand. Deze natuurlijke zeewering ligt aan de Noordzee, een drukke vaarroute waarin naar schatting jaarlijks 20 miljoen kilo afval wordt gedumpt. Men heeft berekend dat ongeveer 15 % van het afval terechtkomt op de Nederlandse kust, waarvan het grootste deel op de waddeneilanden.

Lege plastic fles op strand

Deze enorme hoeveelheid zwerfvuil is niet alleen uit esthetisch oogpunt een storende factor in de natuur, maar ook ernstig vervuilend, omdat het voor een groot deel bestaat uit chemisch afval, zoals verfblikken, vaten met zeer giftige of bijtende stoffen, spuitbussen, visnetten, plastic flessen, touwwerk, verpakkingsmateriaal, glas etc. etc.

Deze rommel blijft liggen tot een gedeelte onder zand verdwijnt of onder invloed van een krachtige wind weer met de vloed naar zee terugspoelt. Daarmee is het natuurlijk niet uit de natuur verdwenen.

Hierdoor vallen jaarlijks duizenden slachtoffers onder de vissen, vogels en zoogdieren. De mens is uiteraard ook onderdeel van de natuur op aarde, dus wij zullen uiteindelijk ook slachtoffer worden van de vervuiling. Dat dit niet langer zo kan zal iedereen duidelijk zijn. Het mag niet zo zijn dat de rommel voor onze kinderen en kleinkinderen blijft liggen.

Restant ballon met lint op het strand