Restanten zeemijn geruimd door Milieujutter

Op 18 mei zijn de restanten van een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog van het strand verwijderd door medewerkers van de Milieujutter. Het is waarschijnlijk een Engelse contactmijn. De mijn lag aan de vloedlijn, dicht bij het Húske op 'e Hoek. Delen van de mijn staken boven het zand uit en konden een gevaar vormen voor voertuigen.

Waarschijnlijk is de mijn doorgeroest en is daarna het pakket van springstof eruit gespoeld. Het was nog een hele klus om de verschillende delen uit het zuigende zand te trekken maar met vereende krachten is het toch gelukt. De nieuwe tractor van de Milieujutter bewees hierbij een goede dienst door de hefinrichting voor op de tractor.

De delen van de mijn zijn geschonken aan het Bunkermuseum.

Vorige Volgende